CRIDA a la DESOBEDIÈNCIA CIVIL pels DRETS CIUTADANS i CONTRA LA DICTADURA FINANCERA


Dóna un Euro


Els signants de la Crida a la desobediència civil pels drets ciutadans i contra la dictadura financera us convidem a col·laborar en el finançament de les accions col·lectives de canvi de sistema que s’emprenguin per enfortir un contrapoder cívico-polític des de la ciutadania.

Ara mateix impulsem dos projectes. Un d’aplicació immediata: “Penyora Fiscal contra la corrupció”, i un altre a mig i llarg termini: “Quin país volem? Consultes i Programes d’Autogovern Ciutadà”.

Col·labora aportant 1€ al mes!