CRIDA a la DESOBEDIÈNCIA CIVIL pels DRETS CIUTADANS i CONTRA LA DICTADURA FINANCERA


Els comptes clars


Estat de comptes de l’abcd (14/08/13)    
     
Ingressos   saldo
Aportacions assemblea 20/10/12 457,00 457,00
Aportacions assemblea 10/11/12 273,00 730,00
Aportacions assemblea 12/01/13 318,20 1.048,20
Aportacions en ecosols 12/01/13 4,00 1.052,20
Aportacions assemblea 16/02/13 190,00 1.242,20
Aportacions en ecosols 16/02/13 7,00 1.249,20
Donacions per penyora fiscal  01/04/13 171,40 1.420,60
Aportacions presentació Parlament Ciutadà 1 juny 375,00 1.795,60
Aportacions en ecosols 1 juny 2,00 1.797,60
Aportacions assemblea 15/06/13 241,00 2.038,60
Aportacions assemeblea 18/07/13 106,00 2.144,60
Total ingressos en efectiu   2.144,60
Despeses   saldo
Fotocòpies 20/10/12 -134,00 -134,00
Sales octubre -140,00 -274,00
Allotjament i manteniment servidor -100,00 -374,00
Fotocòpies 10/11/12 -20,11 -394,11
Sales novembre -140,00 -534,11
Domini desobediència -7,70 -541,81
Domini abcd.cat -8,47 -550,28
Hosting abdc.cat -65,19 -615,47
Hosting desobediencia -65,34 -680,81
Plantilla Word press -41,87 -722,68
Domini cridadesobediencia.org -19,31 -741,99
Hosting cridadesobediencia.org -65,19 -807,18
Plugin Word press envato -30,00 -837,18
Sales gener -140,00 -977,18
Fotocòpies assemblea febrer -32,80 -1.009,98
Sales febrer -140,00 -1.149,98
Pancarta /rolle-up i octavetes penyora fiscal -141,65 -1.291,63
Fulls penyora fiscal -14,00 -1.305,63
Fulls penyora fiscal -10,50 -1.316,13
Tríptic penyora fiscal -116,75 -1.432,88
Evanto (formularis web) (pendent) -12,49 -1.445,37
Sala Presentació Parlament Ciutadà -386,47 -1.831,84
Materials Presentació Parlament Ciutadà (pendent) -23,33 -1.855,17
Còpies díptics Presentació Parlament Ciutadà (pendent) -40,20 -1.895,37
Sales març-juny -130,00 -2.025,37
Disk dur arxiu Parlament Ciutadà -66,00 -2.091,37
Sales juliol -130,00 -2.221,37
Total despeses   -2.221,37
     
Saldo (falta pagar pendents)   -76,77
     
Disponible a Teaming (68 teamers)   345,00
Saldo amb Teaming   268,23
Resum per partides
Aportacions a assemblees 1.596,20
Donacions Penyora Fiscal 171,40
Donacions Parlament Ciutadà 377,00
Teaming 345,00
Total ingressos   2.489,60
Còpies, material gràfic i fotocòpies -533,34
Dominis, hostatges, plantilles web… -481,56
Sales -1.206,47
Total despeses   -2.221,37