CRIDA a la DESOBEDIÈNCIA CIVIL pels DRETS CIUTADANS i CONTRA LA DICTADURA FINANCERA


Parlament Ciutadà


Document breu Parlament Ciutadà  Document complet Presentació Parlament Ciutadà

L’Estat social del benestar està amenaçat per un model de mercat global basat en l’acumulació patològica de capital. L’oligarquia financera mercantilitza la vida de les persones, les aboca a l’atur i a l’empobriment mentre l’Estat dedica els recursos públics a pagar el deute il·legítim de les entitats financeres.

Aquesta situació troba un terreny abonat: una societat despolititzada i una democràcia segrestada, en la qual la majoria dels partits actuen moguts pel clientelisme i la corrupció en un sistema parlamentari que no representa ni respon als interessos de la població, on els diputats actuen com els jugadors d’un futbolí a les ordres d’unes cúpules que responen a interessos externs.

Per redreçar aquesta deriva, la ciutadania s’està empoderant, és a dir, està recuperant el poder de participar i de prendre decisions col·lectives. Entenem per empoderament de la ciutadania una experiència col·lectiva d’autoorganització, una presa de consciència individual que porta cap a l’acció col·lectiva.

Aquest procés d’empoderament ja s’està manifestant a través de:

  • L’autoorganització de les persones en entitats o col·lectius.
  • La mobilització ciutadana per la defensa dels drets individuals i col·lectius.
  • Les experiències autogestionàries.
  • Les accions de desobediència.
  • Les polítiques i iniciatives legislatives.
  • La celebració de consultes ciutadanes.

La força social que tot això genera està obrint nous escenaris de participació democràtica, que nosaltres proposem que conflueixin en el Parlament Ciutadà.

El Parlament Ciutadà és a la vegada un espai de confluència, un escenari de cooperació, una forma d’expressió i pressió, i un instrument d’acció política de la ciutadania.

Per això ens cal identificar i referenciar les persones, les entitats i els col·lectius que desenvolupen una tasca social significativa i articular un procés de reconeixement mutu que condueixi a una Assemblea General Constitutiva del Parlament Ciutadà, amb la participació del màxim nombre possible de col·lectius i entitats que aportin:

  • Propostes de polítiques per desenvolupar o de lleis per proposar, modificar o revocar.
  • Accions de desobediència civil o altres actuacions de caràcter transformador.
  • Propostes de consultes ciutadanes.

Per arribar a aquesta fita perseguim avançar en la difusió del projecte, la participació de persones expertes que hi facin aportacions, l’organització d’accions d’informació, formació i debat, la col·laboració amb les iniciatives dels moviments socials o l’organització de microconsultes que contribueixin a crear cultura de democràcia participativa, i a la vegada dotar-nos d’una plataforma virtual que doni suport a les actuacions i iniciatives de la plataforma.

La presentació del projecte “Parlament Ciutadà” (és el nom que finalment hem donat al projecte ‘Quin país volem?’) tindrà lloc el proper dissabte 1 de juny de 2013, a les 10 hores, al Centre Cultural La Farinera del Clot.  Gran Via de les Corts Catalanes número 837, a Barcelona, just al costat de la Plaça de les Glòries (metro L1 -vermella-, estació Glòries).