CRIDA a la DESOBEDIÈNCIA CIVIL pels DRETS CIUTADANS i CONTRA LA DICTADURA FINANCERA


Guia pràctica per fer la Penyora Fiscal contra la corrupció


No tenim la intenció de defraudar, sinó la voluntat de fer un acte d‘objecció de consciència a l’opacitat del sector públic, emparats en l’article 16 de la Constitució Espanyola i en la sentència 206 de 24 de febrer de 2006 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre objecció fiscal, segons la qual “no aprecia culpabilidad alguna al no existir ocultación ni ánimo defraudatorio, por lo que se procede a la anulación de la sanción impuesta”.

La quantitat que no pagarem a la Declaració de la Renda la considerem una Penyora Fiscal, una retenció ciutadana, en espera que l’altra part –el sector públic– compleixi la seva obligació inexcusable de transparència pública total.

Per fer la Penyora Fiscal, tant si la vostra declaració surt positiva com negativa, cal seguir aquests passos:

1.    Decidiu la quantitat de la Penyora. La quantitat destinada a fer penyora és voluntària i variable segons el criteri de cadascú: des d’1 €, per posar traves a la maquinària burocràtica, fins a la totalitat del que toca pagar a la Declaració de la Renda. Proposem 20 € com a quantitat simbòlica.

Hi ha dues opcions per ingressar els diners destinats a la Penyora:

✓ Ingressar-los en un compte de banca ètica: en un compte que ja tingueu o bé en el compte 1491 0001 20 2035484423 que hem obert a nom de Nova – Penyora Fiscal a Triodos Bank, en espera que s’assoleixin els objectius de la campanya. En fer l’ingrés feu constar el nom, cognoms i el concepte “Penyora Fiscal”. Guardeu-ne el comprovant i passeu directament al pas 5.

En cas que Hisenda us reclami aquets diners, haureu de treure’ls de la banca ètica, posar-los a la Caixa General de Dipòsits i fer tot el procés que descrivim.

✓  Ingressar-los a la Caixa General de Dipòsits a través de la banca convencional que s’indica en el formular (pas 2).

 

2.    Baixeu el formulari «Constitució de dipòsits en efectiu» de l’Agència Tributària  i empleneu-lo.  Aquest document és necessari per fer l’ingrés de la Penyora, ja que indica en quin banc s’ha de fer i hi trobareu un número de referència individual que correspon a cada formulari i que cal utilitzar a l’hora de fer el pagament. Aquest document és diferent per a les poblacions de cada província:

 

Per emplenar el formulari seguiu aquestes instruccions:

➢ A la casella «Dades de la persona constituent del dipòsit», escriviu les vostres dades personals.

➢ En cas que feu el dipòsit en nom d’una altra persona, empleneu també el requadre següent, intitulat «Dades de la persona representant».

➢ A la casella intitulada «Autoritat o òrgan a disposició del qual constitueix el dipòsit», escriviu: Caixa General de Dipòsits.

➢ La casella «Descripció de la finalitat del dipòsit» consta de dues parts:

  1. «A. Finalitat no tributària»: cal deixar-la en blanc, atès que en el nostre cas es tracta d’un dipòsit amb finalitat tributària.
  2. «B. Finalitat tributària»: cal marcar la casella «Altres» i escriure: Consignació Penyora fiscal per la Transparència 2012.

➢ Escriviu l’import del dipòsit al requadre intitulat «Import del dipòsit». Cal escriure-ho amb lletres i números; us proposem fer un dipòsit de 20 € (vint euros).

➢ Al darrer requadre, intitulat «Òrgan destinatari, data i signatura», cal escriure-hi Caixa General de Dipòsits. (Continueu al pas 3)

 

3.    Ingresseu la Penyora al banc convencionla indicat al formulari

S’ha d’ingressar l’import destinat a la Penyora fiscal al compte corrent que s’indica a l’apartat «Instruccions d’ús» del formulari esmentat al punt 2. Guardeu-vos el comprovant de l’ingrés. El necessitareu en el pas 4 i 7. (Continueu al pas 4)

 

4.    Registreu el formulari a l’Agència Tributària. Una vegada fet l’ingrés al banc, heu de presentar al registre de la delegació territorial de l’Agència Tributària Catalana de la vostra província.

➢ Una còpia del justificant de l’ingrés que us ha donat el banc.

➢ El formulari emplenat (vegeu punt 2) degudament signat per la persona constituent. Quedeu-vos la còpia registrada. (Continueu al pas 5)

 

5.    Feu la Carta de motius.

Si la declaració és positiva (a ingressar) utilitzeu la carta d’aquest enllaç: (Carta de Motius per declaracions que surtin «A INGRESSAR»). Si és negativa (a retornar) utilitzeu la carta d’aquest altre enllaç: (Carta de Motius per declaracions amb «DRET A DEVOLUCIÓ»). Empleneu-la amb les vostres dades i signeu-la.

     Baixeu-vos AQUÍ la Carta de Motius (per declaracions que surtin «A INGRESSAR»). Allà s’expliquen els motius; empleneu-la amb les vostres dades i signeu-la.

6. Aconseguiu i empleneu els impresos de la Declaració de la Renda.

  • Si feu la declaració manualment (Model 100), ratlleu el concepte que apareix a la casella 752 i escriviu a mà «Penyora fiscal per la transparència»; indiqueu-hi també la quantitat.
  • Si feu la declaració on-line amb el Programa PADRE, indiqueu la quantitat que consigneu en concepte de Penyora a la casella 752. En aquesta mateixa casella cal fer-hi constar «Penyora fiscal per la transparència», però el programa no permet fer-ho on-line, de manera que cal afegir-ho a mà un cop impresa la Declaració (ratlleu el concepte que hi apareix per defecte i substituïu-lo per «Penyora fiscal per la transparència»). La quantitat destinada a la penyora ja sortirà sumada (si és a retornar) o restada (si és a pagar) en el resultat final de la declaració.
(continua al pas 7)
 

7. Entregueu en mà la Declaració de la Renda. Heu de lliurar els següents documents (tots dins d’un mateix sobre) a l’Agència Tributària o bé a la vostra entitat bancària :

  • La còpia del formulari registrat de «Constitució de dipòsits en efectiu» (vegeu pas 4)
  • La còpia del comprovant de l’ingrés de la penyora  (vegeu pas 1 o 3)
  • La carta de motius signada (vegeu pas 5)
  • La vostra declaració de la Renda (vegeu pas 6)

Tingueu la precaució de guardar-vos tots els originals.

(continua al pas 8)

 

8.    Informeu que heu fet la penyora fiscal

Informeu de la vostra participació, per poder comptabilitzar l’activitat de la campanya la Penyora Fiscal a aquest formulari‎ o al correu-e penyorafiscal@cridadesobediencia.cat

Feu-nos arribar nom i cognoms, correu-e, població, quantitat consignada com a Penyora Fiscal i on s’ha fet l’ingrés de la Penyora (c/c propi a banca ètica, c/c Triodos compte de NOVA o c/c de la Caixa General de Dipòsits).

Posteriorment, rebreu informació de com va la campanya i de si s’han assolit els objectius o no i, en conseqüència, si es pot procedir a lliurar els diners a Hisenda.

 

Podeu consultar l’esquema en el quadre «Procés de la Penyora Fiscal per la Transparència en 8 passos»